Jongerenwerker Irene: “Het was duidelijk dat Anne een verhaal met zich meedroeg”

Let op: dit verhaal gaat over zelfdoding.

Anne, een meisje van 17 uit Emmeloord, kampt met negatieve gedachten en een laag zelfbeeld. Het leven is voor haar een worsteling. Als ze bij Youth for Christ jongerencentrum Heelal over de vloer komt, raakt ze in gesprek met jongerenwerkers die haar vertellen over Jezus. Dat zorgt voor lichtpuntjes in haar leven, die uiteindelijk leiden tot een volledige overgave aan God. Het leven van Anne is nu niet in één klap gemakkelijk geworden, maar het gaat wel langzaam de goede kant op. Een van de jongerenwerkers die regelmatig met Anne praat, is Irene. Het verhaal van Anne heb je al eerder kunnen lezen. Nu vertelt ook Irene hoe het verhaal van Anne haar bemoedigt in haar werk en leven.

“Toen Anne stage kwam lopen bij ons, was het eigenlijk meteen duidelijk dat ze echt een verhaal met zich meedroeg. Ze had bijvoorbeeld geen regulier pad doorlopen op school, maar was er een tijdje tussenuit geweest. Daar deelde ze wat over, ze vertelde bijvoorbeeld dat ze opgenomen was geweest en in therapie was. En ze vertelde ook dat ze blij was dat ze nu een stageplaats had. Ze wilde er echt voor gaan en straalde dat ook uit, terwijl ze non-verbaal juist wat geslotener en in zichzelf gekeerd was. Ze had een hele positieve werkhouding.

Het viel me meteen al op dat Anne een heel wijs mens is, iemand met veel zelfkennis door alle professionele hulp die ze heeft gehad. Ze weet heel goed wat er met haar aan de hand is, hoe haar situatie is. Maar ik merkte destijds ook dat dat de theorie was en dat het eigenlijk allemaal nog moest landen in de praktijk van haar leven. Dat gaat nu wat beter. Wat gun ik het haar dat ze vrijer mag leven!”

Andere aandacht

“Anne deelt veel met ons over haar suïcidale gedachten. Met een van onze vrouwelijke jongerenwerkers kan ze echt de diepte ingaan tijdens gesprekken. Voor ons is dat soms echt zoeken: wij zijn geen professionele hulpverleners, dus wat is onze rol daarin en wat kunnen we voor haar betekenen? Wat we in elk geval weten, is dat ze bij ons een plek heeft waar ze het fijn vindt om te zijn. Bij Heelal kan ze onder de mensen zijn, contacten aangaan, een ritme houden. Wij geven Anne op een andere manier aandacht dan haar professionele hulpverleners, lichten dingen op door ze op een positieve manier te zien en te benoemen. We graven niet alleen maar in haar problemen. Anne ervaart daardoor bij Heelal de ruimte om dingen te vertellen die altijd verborgen zijn geweest. Ze zet dingen in het licht die ze nooit eerder onder woorden heeft gebracht, wat laat zien dat ons jongerencentrum een veilige plek voor haar is. Dat vind ik het mooie aan ons werk: er is ruimte om uit te spreken wat in het donker zit en heel pijnlijk is.”

Nadenken over God

“Ze heeft een paar keer aangegeven dat ze vaak de gedachte had om een einde aan haar leven te maken. Er zijn meer jongeren die daarmee worstelen, maar bij Anne was het wel heftiger. Het was heel serieus en ging diep. In alle gesprekken die we met haar hebben gevoerd zijn we altijd heel open geweest over ons geloof in God. Daardoor ging Anne ook meer over God nadenken. We hoopten dat ze zich echt aan Hem wilde overgeven, want Hij kan en wil echt dingen veranderen waarvan wij dachten dat het voor Anne nodig was. Er zit heel veel heling in, als je je kunt overgeven aan een God die voor je wil zorgen, het beste met je voorheeft en je een breder perspectief geeft.”

Door de gesprekken met de jongerenwerkers is er een duidelijke verandering in gang gezet bij Anne. In deel 2 van Irenes verhaal lees je hoe drastisch die verandering is, wanneer Anne zich volledig aan God durft over te geven.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 0800-0113.

Wil jij jongerenwerkers als Irene steunen om naast jongeren te staan? Steun het werk van Youth for Christ!

Doneer nu