Over ons

Nederlandse jongeren behoren tot de gelukkigsten ter wereld. Tegelijk komen eenzaamheid, depressie, verslaving en zelfmoord veel voor onder jongeren en blijkt uit onderzoek (2022) dat jongeren in Nederland juist nog nooit zo ongelukkig zijn geweest als nu. Veel jongeren hebben het gevoel nergens bij te horen, voelen de druk van social media, hebben een instabiele thuissituatie of te maken met huiselijk- of seksueel geweld. Dat raakt ons diep in het hart.

Youth for Christ zoekt jongeren op, gedreven door Gods liefde. Wij bieden deze jongeren een plek waar ze veilig en geliefd zijn. Wij zijn waar zij zijn en werken niet incidenteel, maar vanuit relatie. Daarbij hebben we speciale aandacht voor jongeren in een kwetsbare situatie. Dit is, meer dan ooit, dringend nodig.

Wat wij doen

Op meer dan twintig plaatsen in Nederland is Youth for Christ actief met missionair jongerenwerk. We ontmoeten jongeren bijvoorbeeld op straat met onze Mobiele Ontmoetingsplekken (MOPs), spelen voetbal op pleintjes en organiseren knutselmiddagen voor de meiden van de basisschool. We bieden huiswerkbegeleiding en waar nodig praktische, één-op-één ondersteuning. We coachen oudere jongeren op hun weg naar volwassenheid. Door wie we zijn, laten we Jezus zien en bieden hen hoop.

Youth for Christ Nederland groeit en heeft een trouwe achterban van donateurs, waardoor we elk jaar meer jongeren met ons jongerenwerk en het evangelie bereiken. In 2021 bereikten we zo’n 15 duizend jongeren!

Deel worden van onze achterban?

Kerken

Naast het werk op straat en in de jongerencentra, is Youth for Christ Nederland actief in kerken. Zo’n tweehonderd jeugdleiders uit het hele land maken gebruik van onze clubprogramma’s Rock Solid, Stay Solid en Solid Friends. Ook de Youth Alpha wordt door steeds meer kerken en jongerencentra ingezet als middel om te evangeliseren en het geloofsgesprek te voeren met jongeren.

Onze medewerkers rusten de jeugdleiders toe voor hun werk door middel van trainingen. Daarnaast werken we samen met kerken bij losse activiteiten en evenementen.

Internationaal

Youth for Christ Nederland is onderdeel van YfC international, dat actief is in meer dan 100 landen met tienduizenden medewerkers.

Werken bij

Werken bij Youth for Christ is werken met een missie. Samen maken we jongeren bekend met de liefde van Jezus. Wil jij je passie voor Jezus delen met jongeren? Kom dan je talent bij ons inzetten! We hebben zowel betaalde vacatures als functies voor vrijwilligers en stagiaires.

werken bij