“Zou het een engel zijn geweest?”

De impact van de Youth for Christ koffiebar op het leven van Gert

Een bijzondere gebeurtenis tijdens zijn studententijd zorgt ervoor dat Gert Jaspers (66) God toelaat in zijn leven. De koffiebar van Youth for Christ in Arnhem speelt daarin een grote rol. Samen met Gert kijken we terug en zien we welke impact deze gebeurtenis heeft gehad op zijn leven én op de levens van de volgende generatie.

“Ik ben eerder kerkelijk dan gelovig opgevoed”, vertelt Gert Jaspers. Hij komt uit een gezin van vijf kinderen, die allemaal kort na elkaar werden geboren. Veel tijd om over het geloof te praten was er niet, zijn ouders waren vooral bezig met werk en het huishouden. Wel gingen de kinderen naar een christelijke basisschool en was het gezin lid van een hervormde kerk.

In Gerts tienertijd gebeurde er iets waardoor zijn ouders de kerk vaarwel zegden. Wat dat precies was, weet hij niet. “Misschien raakten ze teleurgesteld in de mensen uit de gemeente. Als je teleurgesteld raakt in mensen, raak je vaak ook teleurgesteld in God.” Al snel is Gert nog de enige in het gezin die in God gelooft.

Harteklop
Toen het kerkelijk leven achter de rug was en ook de basisschool voorbij was, was er weinig geloof meer in het leven van Gert. “Toch geloofde ik wel in een God die voor mij zorgde. Mijn tante nam mij weleens mee naar een baptistengemeente en zij gaf mij voor mijn vijftiende verjaardag een boekje van Billy Graham cadeau, een van de grondleggers van Youth for Christ.” Van dat boekje was hij enorm onder de indruk en Gert koos er vanaf dat moment voor om in zijn eentje naar de kerk te gaan. Achteraf gezien vindt hij dat best bijzonder. “God kan in mensen werken nog voordat ze tot geloof gekomen zijn. Die ‘harteklop’ horen ze dan al. Hij was al met mij bezig voordat ik een keuze voor Hem had gemaakt.”

'Ik ben erbij'

Toen Gert in de jaren ’70 ging studeren aan de pedagogische academie in Ede, stond hij op een dag een broodje te eten in de kantine van de hogeschool. Er kwam een jongen op hem af die hij niet kende, een medestudent, die een praatje met hem aanknoopte. Het gesprek nam een wending naar de koffiebar van Youth for Christ in Arnhem; Gert werd op een laagdrempelige manier uitgenodigd om op zondagavond langs te komen en een kijkje te nemen. De student verdween weer, maar draaide zich nog om en zei tegen Gert: ‘Ik ben erbij.’ “Daarna heb ik hem nooit meer gezien.”, zegt Gert zelf.

Wondertje

“Toen ik thuis vertelde dat ik die zondagavond naar de koffiebar in Arnhem wilde, bood mijn vader aan om zijn auto de lenen. Dat was al een wondertje op zich: mijn vader leende werkelijk nóóit zijn auto uit. Bovendien spraken wij nooit over het geloof en ging hij ook niet meer naar de kerk.”

Gert reed naar Arnhem en keek door het raam van de koffiebar, waar hij een groep bevlogen mensen zag zingen met de handen omhoog. “Dit is niks voor mij”, dacht Gert meteen. Hij was absoluut niet van plan om naar binnen te gaan en mee te doen. Maar een stem van binnen vertelde hem: ‘Ik ben erbij. Ik ben erbij.’ Het waren de woorden van zijn medestudent, die hem voor de avond had uitgenodigd. En voordat Gert het wist, stond hij binnen. Hij werd welkom geheten, kreeg koffie en werd gevraagd om mee te zingen. Hij vond het leuk en ging die avond met een positief gevoel weer naar huis.

Positieve invloed
Terugkijkend ziet Gert hoeveel invloed deze gebeurtenis op zijn leven heeft gehad. Wat hoewel hij nog niet direct overstag ging, en flink moest nadenken over een aantal dingen, werd die avond de basis gelegd voor een levend geloof en overgave aan God. Een jaar lang ging Gert elke zondagavond naar de koffiebar, waar hij vrienden maakte. Ook sloot hij zich aan bij een jongerengroep van een evangelist in Hoenderloo en ontmoette hij zijn vrouw, die ook tot geloof was gekomen. Samen kregen ze vier zoons, die ze gelovig opvoedden. Tijdens hun jeugd genoten hun jongens van het bloeiende jeugdwerk in hun kerkelijke gemeente en kozen ze voor God als hun Redder.

Keuze

Gert geeft vandaag de dag Alpha en Bètacursussen, waarbij hij mensen aanmoedigt om God lief te hebben met heel hun hart, heel hun ziel, heel hun verstand en al hun kracht, iets waar hij vroeger zelf moeite mee had. “Met héél mijn hart? Dat vond ik wel veel. Ik kon dat destijds niet beamen toen me daarnaar werd gevraagd bij de koffiebar. Toen iemand me vertelde dat het een keuze was die ik kon maken, ook al voelde ik het op dat moment nog niet, hebben we samen gebeden. De Heilige Geest is toen echt in mij aan het werk gegaan.”

Een engel?

“Zou het een engel zijn geweest?” vraagt Gert zich hardop af. Hij doelt daarmee op de medestudent, die hem tijdens een broodje in de schoolkantine uitnodigde om de Youth for Christ koffiebar te bezoeken. En die hem zo indringend aankeek met de woorden ‘ik ben erbij’. “Ik heb hem naderhand nog gezocht, ik heb navraag gedaan wie hij was en waar ik hem kon vinden, maar ik heb hem nooit meer gezien.

Daarom vraag ik me af of het een engel geweest kan zijn. Ik lees daar weleens over, maar ben heel rationeel. En toch heeft God ingegrepen in mijn leven op niet-rationele wijze. God is een mysterie, Hij is veel groter dan ons verstand. Hij kan mensen op een bijzondere manier aanraken, met dat wat die persoon nodig heeft. Ik had in die tijd een bovennatuurlijke ingreep van God nodig en dat heeft mijn leven veranderd. Daarom kan ik nu nog steeds zeggen: ‘Hij is erbij.’”

Het werk van Youth for Christ maakt nog steeds impact onder duizenden jongeren in Nederland.

Wil jij ons werk ondersteunen?

Doneer nu!