Youth for Christ deelt pakketjes uit: Je bent niet in je eendje

Harde lockdown grote tegenvaller voor jongeren

Opnieuw een harde lockdown, die boodschap komt hard aan onder jongeren in Nederland. Jongerenorganisatie Youth for Christ maakt zich grote zorgen: de eenzaamheid, somberheid en verveling onder jongeren is al verontrustend genoeg. Om jongeren juist nu broodnodige aandacht te geven, deelt Youth for Christ kerstpakketjes uit. Met als boodschap: Je bent niet in je eendje!

Duizend kerstpakketjes worden deze week in elkaar gezet bij Youth for Christ. Vlak voor de kerst en in de kerstvakantie zullen jongerenwerkers deze persoonlijk overhandigen aan kwetsbare jongeren in heel Nederland. In het kerstpakket zit een leuke kerstkaart, iets lekkers en een vrolijke kerstbadeend. Maar het pakket is vooral een manier om jongeren in deze tijd aandacht te geven en hen te laten zien: jij bent niet in je eendje!

Grote zorgen
Youth for Christ maakt zich grote zorgen om de groeiende problemen onder jongeren in Nederland. Sinds het begin van de crisis zijn eenzaamheid, depressie, schooluitval en verslaving onder jongeren fors toegenomen. Met nu opnieuw een harde lockdown, zullen deze problemen alleen maar verder toenemen. “Uit een steekproef van het CBS bleek vorige week al dat bijna de helft van de jongeren serieuze negatieve invloed ervaart van de coronacrisis”, zegt Bram Rebergen, directeur Youth for Christ. “In ons werk met vooral kwetsbare jongeren, liggen die cijfers nog hoger. De meerderheid van de jongeren die onze jongerenwerkers ontmoeten, zijn eenzaam en verveeld. Ze hebben weinig zelfvertrouwen, zien geen perspectief. Dat raakt ons.”

Nieuwe lockdown
De huidige lockdown hadden veel jongeren niet zien aankomen. “Het is de zoveelste grote tegenvaller”, zegt Rebergen. “Jongeren hebben nu ook de hele kerstvakantie niets om naar uit te kijken. Het maakt hen moedeloos. Sociaal contact en optrekken met vrienden en familie is juist voor hen zo belangrijk. In plaats daarvan zullen jongeren nu weer wekenlang thuiszitten, terwijl de situatie daar voor tien tot vijftien procent onveilig is.”

Jongerenwerkers van Youth for Christ kennen de jongeren, weten wat er speelt en hoe hun thuissituatie is. Vanuit die relatie zien zij naar jongeren om en proberen ze de negatieve spiraal te doorbreken.

#Jebentnietinjeeendje
Met de kerstpakketjes steekt Youth for Christ de meest kwetsbare jongeren een extra hart onder de riem. “In de decembermaand willen we juist deze jongeren laten weten dat ze er niet alleen voor staan”, aldus Rebergen “Het geeft ons daarbij een extra aanknopingspunt om er met aandacht voor jongeren te zijn. Het overhandigen van het pakketje is een waardevol contactmoment, waarin we kunnen polsen hoe het gaat en jongeren kunnen laten voelen dat we hen zien.”

Sponsor een pakket
Wil jij eraan bijdragen dat jongeren worden gezien in deze donkere dagen voor kerst? Sponsor dan een kerstpakket(je)! Een pakket kost €10,-. Natuurlijk is het ook mogelijk om, bijvoorbeeld met je kerk, meerdere pakketten te sponsoren. Met jouw gift brengen jongerenwerkers van Youth for Christ aandacht en licht naar hun jongeren! www.jebentnietinjeeendje.yfc.nl