‘Oprechte aandacht en ‘er zijn’ staan na 75 jaar bij Youth for Christ nog altijd centraal’ 

Het werk van Youth for Christ: toen en nu 

Al 75 jaar zoekt Youth for Christ jongeren in Nederland op. Sinds 1946 is er veel veranderd, maar de drijfveer is nog altijd dezelfde: ‘er zijn’ voor jongeren en hen bekendmaken met Jezus. En dat op een manier die past bij de tijd. Kernvrijwilliger Chris van ‘toen’ en teamleider Nick van ‘nu’ vertellen vanuit Gorinchem, waar Youth for Christ een rijke historie heeft.

In het jongerencentrum aan de Burgstraat in Gorinchem hangt het bordje er nog altijd: ‘koffiebar Youth for Christ’. Chris was erbij toen het 45 jaar geleden werd opgehangen. “‘Ik weet nog goed dat we in dit pand trokken. Een buitenkansje, zo in het centrum van de stad. In eerste instantie huurden we het van een lokale kerk, maar later konden we het voor 45.000 gulden kopen. Klinkt als een koopje, maar toen was het een flinke uitdaging om het geld uit giften en leningen bij elkaar te krijgen.” Nick is de medewerkers van toen er dankbaar voor. “We zitten hier nog altijd geweldig. Een mooi idee dat deze plek al zo lang openstaat voor Gorinchemse jongeren.”

‘Door de warmte en oprechte aandacht werden jongeren geraakt’

Met een hecht team van zo’n vijftien vrijwilligers organiseerde Youth for Christ in die begintijd Bijbelstudies, bidstonden, een boekenkraam op straat en natuurlijk de koffiebar. Chris (rechts op de foto): “De koffiebar was elke zaterdag open en werd goed bezocht. We gingen de straat op om jongeren uit te nodigen. Veel van hen bleven terugkomen vanwege de open en warme sfeer. De oprechte aandacht die we hier voor jongeren hadden, raakte hen. Sommigen kenden dat niet.” Het is herkenbaar voor Nick (links op de foto): “Jongeren écht zien en er voor hen zijn, dat staat nog altijd centraal. Hoe is het met je? Hoe was je dag? Veel van onze jongeren krijgen die vraag thuis niet. Dat willen we hier wél bieden.”

Tegelijk is het werk door de jaren heen enorm veranderd. Met een team van vier professionele jongerenwerkers en veertig vrijwilligers heeft Gorinchem vandaag een uitgebreid activiteitenprogramma op drie locaties. Met onder andere wekelijkse inloop, sport en spel, outreach werk, twee meidengroepen, een eigen zaalvoetbalteam, een muziekstudio, voorlichting over social media en veel individuele begeleiding. “De tijd verandert en Youth for Christ beweegt mee”, aldus Nick. “We haken aan bij de belevingswereld van jongeren, spelen in op hun behoefte. Vroeger was dat met de koffiebar. Vandaag komen jongeren voor ontmoeting, hulp en talentontwikkeling in brede zin. Met natuurlijk een potje FIFA op de nieuwste PlayStation.”

‘Onze christelijke identiteit is nog altijd allesbepalend’

Ook het uitdragen van de boodschap van God’s liefde krijgt vandaag anders invulling dan toen. Chris: “Vroeger stond evangelisatie op de eerste plaats, en de problematiek op de tweede. Die problematiek onder jongeren was toen ook veel minder complex. Natuurlijk kwamen we jongeren tegen die het moeilijk hadden of eenzaam waren, en dan waren we er voor hen. Maar het evangelie doorvertellen, dat stond voorop.” Nick vult aan: “Ons geloof is nog altijd allesbepalend. We richten ons meer op kwetsbare jongeren en ondersteunen hen heel praktisch. Naast gesprekken laten we zo ook in onze daden iets van God zien. Jongeren weten dat wij dit werk doen vanuit de liefde van Jezus. We staan open in de samenleving van nu, maar stevig verankerd in onze identiteit in Christus.”

Na 75 jaar houdt het werk van Youth for Christ niet op. We gaan nog elke dag voor jongeren! Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer verhalen lezen over het werk van Youth for Christ?

Lees hier meer verhalen!