Wij maken verbinding met kwetsbare jongeren

Wij maken Jezus zichtbaar in de levens van jongeren. We zijn geroepen voor missionair en relationeel jongerenwerk, zodat jongeren de kans krijgen een levende en bestendige relatie met God te ontwikkelen. Zo ervaren zij herstel in de gebrokenheid van hun leven en worden ze opgebouwd om te werken aan een volwaardige plek in de samenleving. Dat is onze missie!

Onze jongerenwerkers sluiten zich aan bij die missie en gaan in hun eigen regio aan de slag met hun roeping om jongeren over Jezus te vertellen. Onze donateurs ondersteunen deze missie en maken daarmee het werk van de jongerenwerkers mogelijk. Zo maken wij samen verbinding met kwetsbare jongeren en brengen we hen bij God.

In dit artikel lees je over jongerenwerker Gersom, donateursechtpaar Jan en Coby en jongerenwerker Jeroen.

“Heer, ik ben beschikbaar, stuurt U de jongeren op mij af die U op het oog heeft?”

Jongerenwerker Gersom

Jongerenwerker Gersom werkt op Goeree-Overflakkee, waar jongeren na schooltijd bij ‘de bus’ langskomen om te chillen, een potje basketbal te spelen en te genieten van warme wafels met chocomel. Het teamgebed dat daaraan voorafgaat neemt een heel belangrijke plek in. “Gebed is de motor van ons werk.”

Gersom is een kei in het benaderen van jongeren. “Als je oprechte interesse toont en dat combineert met een beetje humor, maak je zó contact”, vertelt hij. “Jongeren worden tegenwoordig zo weinig meer gezien en gehoord, dat de aandacht die wij geven eigenlijk altijd een positieve reactie oplevert.”

Dat jongeren beïnvloedbaar zijn, vindt Gersom juist zo mooi. “Meestal wordt dat negatief bedoeld, maar ook op positief gebied zijn ze beïnvloedbaar. Jongeren staan aan het begin van hun leven en maken allerlei keuzes. Wij mogen er een rol in spelen om hen de juiste richting in te sturen. Dat maakt mij echt enthousiast!”

“Youth for Christ staat jongeren bij die zoekende zijn in hun leven en dat is heel belangrijk!”

Donateurs Jan en Coby van der Spek

Jan (88) en Coby (77) uit Alphen aan den Rijn steunen Youth for Christ financieel. Zij willen jongeren laten zien Wie Jezus is, en vinden ‘jongeren aandacht geven en vasthouden waar dat kan, vanuit het geloof’ ontzettend belangrijk. Samen met Youth for Christ investeren ze in de toekomst van jongeren die liefde en aandacht missen, zodat jongeren de houvast van het geloof in God mogen ervaren.

“We vinden het niet alleen prachtig dat Youth for Christ de jeugd over God en Jezus vertelt, maar dat jullie ook maatschappelijk zo goed bezig zijn. We merken bijvoorbeeld dat jullie er echt aan meehelpen om de jeugd van de drugs af te houden. En dat jullie betrokken zijn bij kinderen die thuis geen goed vangnet hebben of weinig liefde ervaren. Jullie helpen ze om Gods liefde te voelen!”

“Veel christelijke jongeren hebben ongelovige vrienden. Wie weet haken zij aan!”

Jongerenwerker Jeroen

In Delft verbindt jongerenwerker Jeroen kerkjeugd en jeugdleiders van kerken uit de hele regio met elkaar. Met 015Connect creëert hij een netwerk van christelijke jongeren, zodat zij elkaar weten te vinden op school, bij de sportclub en in de supermarkt.

Door bovendien de jongeren van Youth for Christ jongerencentrum The Mall te betrekken, ontstaat ook verbinding met de ‘straatjeugd’ van Delft. “Deze groep heeft geen verbinding met een kerk”, vertelt Jeroen. “015Connect organiseert allerlei leuke activiteiten, zoals een kerstmarkt of de Stargames, waarbij we met z’n allen een nachtje doorhalen. Zo ontmoeten zij elkaar.”

Jeroen heeft ook plannen om een Youth Alpha cursus te organiseren, waarbij hij lijntjes uitgooit naar scholen in de regio. “Op die scholen zitten jongeren die nieuwsgierig zijn naar God en vaak ongelovige vrienden hebben. Wie weet haken zij aan nemen ze hun vrienden mee!”

Dit zijn slecht drie korte verhalen van personen die hart hebben voor jongeren en positieve verandering willen brengen in hun levens. Zoals zij zijn er nog honderden die samen met Youth for Christ de handen ineen slaan om kwetsbare jongeren in Nederland te zien, horen en op weg te helpen naar een betere toekomst.

Wil jij ook onderdeel worden van dit grotere verhaal? Ondersteun onze missie met jouw gift!

Doneer voor kwetsbare jongeren