Directeur Bram Rebergen vertrekt bij Youth for Christ

Bram Rebergen, directeur van Youth for Christ Nederland, vertrekt bij de missionaire jongerenorganisatie. Per 1 september 2024 legt hij na een periode van ruim negen jaar zijn werkzaamheden neer.

Rebergen is bijna twintig jaar werkzaam geweest voor Youth for Christ. Hij startte als regiocoördinator voor lokaal jongerenwerk en werd later verantwoordelijk voor het Flevo Festival. Na een periode van zeven jaar, waarin hij als directeur werkzaam was voor een welzijnsorganisatie, keerde hij in 2015 terug als directeur bij Youth for Christ. De laatste jaren was Rebergen ook bestuurslid van Youth for Christ International.

Binnen Youth for Christ Nederland is Rebergen steeds bekender geworden als spreker en schrijver. Hij sprak meerdere malen op de EO Jongerendag, hij sprak op buitenlandse conferenties en wordt als gastspreker veelvuldig uitgenodigd op symposia en in kerkdiensten. Ook in de media heeft hij zich regelmatig geuit over jongeren, geloof, kerk en samenleving. Na zijn vertrek bij Youth for Christ zal hij zich daarop blijven richten.

Dé missionaire jongerenorganisatie van Nederland

Onder zijn leiding heeft Youth for Christ Nederland zich nadrukkelijk gepositioneerd als dé missionaire jongerenorganisatie van Nederland. Soms was dat in opdracht van een lokale overheid en vaak in samenwerking met de lokale kerk. De samenwerking met lokale kerken is voor Rebergen altijd cruciaal geweest en een duidelijke voorwaarde geworden voor de start van een lokaal team van Youth for Christ. Rebergen heeft altijd sterk de nadruk gelegd op de lokale missie van Youth for Christ, waardoor er groei ontstond van het aantal locaties. “Wij gunnen iedere jongere in dit land een relatie met Jezus.”

Verandering voor Youth for Christ

Het aanstaande vertrek van Bram Rebergen betekent een grote verandering voor Youth for Christ. Het bestuur is hem enorm dankbaar voor de intensieve en deskundige inzet en de gedreven manier waarop hij zo lang leiding heeft gegeven aan Youth for Christ Nederland en wenst hem Gods onmetelijke zegen toe op de nieuwe weg die hij inslaat..