De stem van jongeren Vol.2

Na het succes van de eerste documentaire die december 2019 verscheen, heeft Youth for Christ een nieuwe film gemaakt ‘De stem van jongeren vol 2’. In deze documentaire volgen we drie jongeren uit Zwolle. Afra, Thomas en Frans geven ons een kijkje in hun leven. In deze documentaire leren we ook een aantal andere jongeren kennen en horen we hoe zij over onderwerpen als de toekomst denken.

Youth for Christ Nederland merkt dat er in de samenleving te weinig en te eenzijdig aandacht is voor de ideeën en ervaringen van jongeren. Regelmatig overheerst de negatieve beeldvorming. Vaak worden vooral de kwetsbaarheid, de overlast en de risico’s benoemd. Als ze een formele stem krijgen, in bijvoorbeeld een jongerenplatform, dan komen hier vaak autochtone, hoger opgeleide jongeren op af. De doelgroep waar we in het jongerenwerk mee werken, zoekt vaak hun eigen weg om hun stem te laten horen. Ze spuiten leuzen met graffiti, schrijven (rap)teksten of verspreiden hun mening in vlogs en video’s op social media. Excessen en incidenten die onder deze groep plaatsvinden zijn niet goed te praten en worden terecht veroordeeld. Tegelijkertijd zien we dat er vaak weinig interesse is in wat er daadwerkelijk in jongeren omgaat, wat hen drijft en waarom ze doen wat ze doen.

Jongeren krijgen de gelegenheid om hun ideeën en ervaringen op een constructieve manier te uiten en te delen. We geven hen een platform en helpen hen de vertaalslag te maken naar de samenleving. Hiermee dragen we bij aan een volledige beeldvorming van hun leefwereld. Met dit unieke inkijkje in het leven van jongeren bieden we de samenleving de kans om te luisteren naar hun stem en beter te begrijpen wat er onder jongeren speelt.