Het verhaal van Anne #2 | “God heeft mij naar het jongerencentrum geleid”

Let op: dit verhaal gaat over zelfdoding.

Eerder las je hoe de 17-jarige Anne worstelde met depressies, donkere en sombere periodes en suïcidale neigingen. Het is een rauw verhaal, maar voor veel jongeren is het de realiteit. Uit onderzoeken die sinds de coronatijd zijn uitgevoerd* blijkt dat het welzijn onder jongeren blijft dalen. Anne deelt haar verhaal, omdat er voor haar na een ontmoeting met jongerenwerkers van Youth for Christ lichtpuntjes zijn ontstaan die ze anderen ook gunt. “Ik vind het belangrijk om aan mensen te laten zien Wie God is en wat Hij kan doen in iemands leven, zoals Hij dat aan mij heeft laten zien.”

“Als ik terugkijk op hoe ik uiteindelijk bij Youth for Christ terecht ben gekomen, denk ik dat God mij hier naartoe heeft geleid. De jongerenwerkers hebben mij verteld over Jezus, en hoewel ik best wel wat dingen wist over God en het geloof, interesseerde dat me nooit echt. Een van de jongerenwerkers gaf me een post-it met een Bijbeltekst, die ik nu nog steeds in mijn telefoonhoesje bewaar. De tekst is uit Kolossenzen 1 vers 13 en 14: ‘Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.’ Die tekst heeft me nooit losgelaten en is het startsein voor mij geweest om te gaan Bijbellezen en bidden. Ik ben ook de Youth Alpha cursus gaan volgen, zodat ik me meer kon verdiepen in Wie God is en wat Jezus voor mij heeft gedaan.

Toch bleef ik vastlopen. Wat de waarheid was en welke weg ik moest volgen in mijn leven, was me totaal onduidelijk. Tijdens het Alphaweekend werd er een lied gezongen dat me enorm raakte. Ik brak, al mijn emoties kwamen er uit en daarna voelde ik rust. Na het Alphaweekend hebben de jongerenwerkers van Youth for Christ me gevraagd hoe ik zou vinden om gedoopt te worden. Eerst voelde ik weerstand, maar niet lang daarna kon ik met volle overtuiging ‘ja!’ zeggen. Twee dagen later ben ik gedoopt, bij de zwemplas in Emmeloord. Mijn hele gezin was erbij, het was voor ons allemaal een heel emotioneel moment, een moment vol opluchting en blijdschap.”

Proces

“Nu ik Jezus heb leren kennen en gedoopt ben, zou ik het liefste willen zeggen dat alles goed gaat. Maar dat is niet zo. Ook na de doop heb ik hele moeilijke periodes gehad, en heb ik overwogen om niet meer te willen leven. Ik wist wel Wie God was en ik was in Hem gaan geloven, maar ik kon het leven gewoon niet aan. Het gezond worden is voor mij een proces van dingen loslaten en patronen doorbreken. Bij sommige mensen die zich bekeren, verandert het leven in één klap. Maar ik denk niet dat het Gods plan is om iedereen in één klap vrij te maken. Daar ben ik soms heel boos om. Toch merk ik dat er wel degelijk dingen zijn veranderd sinds ik gedoopt ben. Met ups en downs verbreek ik patronen en ben ik op de goede weg.”

Veilige omgeving

“Zonder de jongerenwerkers van Youth for Christ was ik er niet meer geweest. Misschien had God mij dan wel een andere manier geholpen, maar als zij niet op bepaalde momenten in mijn leven waren geweest, had ik hier niet meer gestaan. Ik vind dat heel bijzonder en ben er ook ontzettend dankbaar voor. Voor de jongerenwerkers is het een keuze om te doen wat God van hen vraagt. Zij hebben ervoor gekozen om mij lief te hebben op momenten waarop ik het juist heel goed zou hebben begrepen als ze me hadden laten zitten.

Heelal is voor mij een veilige omgeving. Ik kan hier zijn wie ik ben, hoe ik me ook voel. En ik heb fijne vrienden om me heen bij wie ik eerlijk durf te zijn. Toch merk ik ook hier dat ik me vrolijker voordoe dan ik vaak ben. En daarin ben ik niet de enige, ook veel andere jongeren doen zich anders voor dan ze zich voelen. Ik denk dat dat komt doordat in de maatschappij van je wordt verwacht dat je positief in het leven staat, terwijl het leven voor sommige mensen heel duister kan zijn. Het is een automatisme geworden om te lachen bij alles wat ik doe en altijd vrolijk te zijn. Van buiten kan het er heel mooi uitzien, maar van binnen ga ik soms helemaal kapot.”

Droom

“Er zijn heel veel dingen die ik graag wil doen in mijn leven en waar ik van droom. Maar het allerbelangrijkste vind ik om aan mensen te laten zien Wie God is en wat Hij kan doen in iemands leven, zoals Hij dat aan mij heeft laten zien. Later wil ik graag iets met jongeren en psychiatrie gaan doen. Zodat ik jongeren op de allerdiepste momenten kan laten ervaren dat dit niet het einde is, maar dat er meer is in het leven. Dat God een plan voor hen heeft dat veel mooier is dan de duisternis waar ze op dat moment in zitten.”

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 0800-0113.

*onder andere het Nederlands Jeugdinstituut, GGD GHOR (2022) en RIVM en CBS (2023)

Wil jij een verschil maken in het leven van jongeren als Anne? Ondersteun het werk van Youth for Christ!

Doe een donatie!