ANBI-gegevens Stichting Huisvesting Youth for Christ

Naam
Stichting Huisvesting Youth for Christ-Nederland

Contactgegevens
Bezoekadres
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

RSIN-nummer
816754329

Bestuurssamenstelling
Mw. R. Streefland-Driesprong
Dhr. C. van de Graaf
Dhr. J.M. Finnema
Dhr. A. Rebergen

Doelstelling
Steunen Stichting Youth for Christ Nederland in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De stichting richt zich op het beschikbaar stellen van de Lindenhorst aan Stichting Youth for Christ Nederland, zodat zij hier hun werk kunnen doen.

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Huisvesting Youth for Christ-Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De afgelopen jaren heeft Stichting Huisvesting Youth for Christ Nederland het pand ter beschikking gesteld aan St. Youth for Christ Nederland, hierdoor heeft St. Youth for Christ zijn werkzaamheden kunnen verrichten. In 2020 is De Lindenhorst verkocht. Komend jaar wordt bepaald hoe en waaraan het geld besteed gaat worden.

Staat van baten en lasten
Over 2017 en 2018 zijn er geen baten of lasten geweest. De exploitatiekosten komen voor rekening van Stichting Youth for Christ Nederland, waardoor er geen kosten zijn voor het pand voor Stichting Huisvesting Youth for Christ-Nederland.