Solid - Youth for Christ

Solid

 

Rock Solid en Solid Friends zijn dé missionaire clubprogramma’s voor tiener- en jongerenwerk (11-15 jaar). De Solid-programma’s richten zich op het ontdekken van het christelijk geloof.

 

De doelgroep zijn de tieners en jongeren die niet of nauwelijks kennis en ervaring hebben met het geloof en de kerk. De programma’s prikkelen tieners/jongeren om het christelijk geloof te ontdekken. Ze ontdekken dat het evangelie relevant is voor alle aspecten van het leven. Door de humor in de gekke spellen, de creatieve gespreksvormen en relationeel te werken, komen tieners en jongeren graag naar de Solid-club. De thema’s van de programma’s sluiten naadloos aan bij hun belevingswereld. Het maakt dat ze ook hun niet-gelovige vrienden meenemen.

 

De programma’s werken stap voor stap uit hoe je de clubavonden vormgeeft. Het programma is ruim opgezet, zodat jij die onderdelen kan kiezen die aansluiten bij jouw groep. Daarbij werken we vanuit een integrale, relationele en behoeftegerichte aanpak.

 

DOWNLOAD PROEFPROGRAMMA