En nu? Half miljoen jongeren in de problemen (CBS)

Een groeiend aantal jongeren voelt zich somber en neerslachtig en ervaart weinig perspectief.

Het CBS kwam deze week met cijfers. Bijna een half miljoen jongeren tussen de 12 en 15 jaar wordt als ‘psychisch ongezond’ geduid. Jongerenwerkers en vrijwilligers van Youth for Christ komen deze jongeren dagelijks tegen. We constateren zelf ook al twee jaar: een groeiend aantal jongeren voelt zich somber en neerslachtig en ervaart weinig perspectief. Jongeren die, doordat ze zo teruggeworpen zijn op zichzelf, de afgelopen jaren geen houvast hebben ervaren in hun directe omgeving.

488.000. Mijn hart doet letterlijk pijn als ik dit harde cijfer lees. Ik voel een groeiende zorg over het welzijn van grote groepen jongeren. Het zijn de mensen van de toekomst en wij, als samenleving, maar ook u of jij, zijn verantwoordelijk voor hen! Welk voorbeeld geven wij? Hoe leven we deze generatie voor en op welke manier staan wij in verbinding met jongeren? Of staan we erbij en kijken ernaar?

De jongerenwerkers van Youth for Christ zoeken jongeren op, gaan naast hen staan en bouwen relaties met hen op. In dat contact ontdekken jongeren nieuwe perspectieven en mogen ze groeien in wie ze zijn. Het is een uitdaging die we van harte aanpakken. Dat die uitdaging groot is, blijkt niet alleen uit de CBS-cijfers. Als ik met mijn collega’s spreek, hoor ik de meest schrijnende verhalen. In ons werk met jongeren worden cijfers individuen. 488.000 jongeren krijgen een gezicht.

Jongeren, en wij, hebben jou nodig. Meer dan ooit hebben jongeren een liefdevolle en betrouwbare omgeving nodig waar oprechte zorg en aandacht voor hen is. Waarschijnlijk wil jij, net als ik, niet dat de samenleving verhardt, verkilt en polariseert. En misschien zie je ook dat we niet alleen kunnen wijzen naar de politiek, maar dat we zelf een onderdeel zijn van een systeem en samenleving die zelf verantwoordelijk is voor jongere generaties. Dan wil ik je van harte uitnodigen met ons op te trekken. Heel concreet wil ik je vragen om contact te maken met één jongere. Zo simpel is het. Maak verbinding, deel je leven en je (geloofs)verhaal.

Zo willen we als Youth for Christ een beweging van HOOP starten. Doe je mee?

Bram Rebergen, algemeen directeur Youth for Christ Nederland

Meer dan ooit hebben jongeren een liefdevolle en betrouwbare omgeving nodig waar oprechte zorg en aandacht voor hen is.
Bram Rebergen

Youth for Christ heeft hart voor jongeren. Wij worden geraakt door de problemen waar zij mee worstelen. In deze tijd maken we ons grote zorgen om de toenemende eenzaamheid en somberheid onder jongeren. Gedreven door God’s liefde zoeken we hen op! Help je mee? Jongerenwerkers hebben jouw financiële steun hard nodig om jongeren te kunnen blijven ontmoeten en hen op het spoor van Jezus te zetten.

Ja, ik help mee!