Een zomer vol gebed, bid je mee?

Gebed is voor ons werk onmisbaar. Misschien heb je deze zomer extra tijd om te bidden?
Youth for Christ brengt vier keer per jaar een gebedskalender uit met actuele gebedspunten. Schrijf je in om de kalender ieder kwartaal per post te ontvangen.

Dit zijn de gebedspunten van juli en augustus 2021:

1-5 juli Project studieloopbaanbegeleiding
In Alkmaar willen we een project starten rondom studieloopbaanbegeleiding. Het doel hiervan is om jongeren in hun kracht te zetten en hen te motiveren om hun talenten in te gaan zetten. Wilt u bidden, dat de juiste deuren open zullen gaan en het project kan gaan starten.

6-10 juli Meidenwerk
Wilt u bidden voor al het meidenwerk? Dat kwetsbare meiden hun weg vinden naar Youth for Christ en dat zij mogen ontdekken dat zij geliefd zijn door God en waardevol zijn in Zijn ogen.

11-23 juli Sportweken
Op twee plaatsen vinden in deze maand sportweken plaats. In Emmeloord van 12-16 juli en in Delft van 19-23 juli. Onze jongerenwerkers trekken er samen met vrijwilligers en jongeren uit kerken op uit. Bidt u mee dat we veel kinderen en jongeren mogen bereiken die Jezus nog niet kennen?

21-31 juli Jeugdleiders en jongerenwerkers
Bidt u mee voor alle jeugdleiders en jongerenwerkers in Nederland? Het afgelopen jaar was heel uitdagend voor hen. Zij hebben afgelopen jaar veel flexibiliteit en enthousiasme laten zien in het bereiken van jongeren in deze coronatijd. Wilt u bidden voor energie en doorzettingsvermogen? Laat de vreugde van de Heer blijvend hun kracht zijn.

1-8 augustus Uitbreiding
Bidt u mee voor uitbreiding van onze lokale teams? Voor voldoende jongerenwerkers en vrijwilligers? In het bijzonder voor Rotterdam, zodat zij hun inloopavonden kunnen uitbreiden naar meerdere avonden per week.

9-15 augustus Deventer
Deze zomer organiseert het team extra zomeractiviteiten (naast de groepsprogramma’s, die zij tijdens het schooljaar draaien), omdat de jongeren zich enorm vervelen. Graag gebed voor deze activiteiten en een goede start van het nieuwe seizoen.

16-22 augustus Pioniers
Alle jongeren verdienen de kans om over Jezus te horen. Laten we bidden voor enthousiaste pioniers die opstaan in plaatsen waar Youth for Christ nu nog niet actief is. Graag uw gebed voor deze pioniers, dat ze Gods stem zullen verstaan en moed en doorzettingsvermogen zullen hebben om door te gaan.

23-31 augustus Rotterdam
Van 23-27 augustus is het team in Rotterdam met een groot team vrijwilligers een hele week aanwezig in de wijken om te investeren in kinderen en jongeren door middel van sport en spel. We hopen op een week die levens verandert. Wilt u daarvoor bidden?