“Bij het UITjaar bieden we ruimte om met levensvragen aan de slag te gaan” 

Veel scholieren weten niet goed wat ze na de middelbare school willen doen. Welke studie past goed bij hen? Welke richting willen ze op in de toekomst? Het UITvormingsjaar, een initiatief van Youth for Christ Zwolle, helpt hen bij het vinden van een antwoord op die vragen.

Judith Mulder is jongerenwerker voor Youth for Christ in Zwolle en coördineert het UITjaar. “Dit is écht mijn plek. Ik houd er heel erg van om met jongeren op te trekken. Ik vind het bijzonder dat ik een jaar lang zo dichtbij iemand mag staan en met hem of haar mee mag lopen!”

Weinig ruimte om te ontwikkelen
Bij het UITjaar worden jongeren begeleid die behoefte hebben aan een tussenjaar, bijvoorbeeld na de middelbare school, of als hun studie tegenvalt en ze daarom vroegtijdig uitstromen. Tijdens het jaar worden ze één op één begeleid door een coach, volgen ze trainingen en lopen ze stage bij een maatschappelijke organisatie.

“Vragen als ‘wie ben ik?’, ‘wie is God?’ en ‘wat is mijn plek in deze wereld?’ komen op school niet echt aan bod”, vertelt Judith. “Ik denk dat ons schoolsysteem teveel gericht is op vakinhoud, kennis en prestaties. Er is weinig ruimte om jezelf te ontwikkelen, te ontdekken wie je bent en wat je belangrijk vindt. Bij het UITjaar hoeven de jongeren niet meteen de boeken in te duiken, maar bieden we juist ruimte om met deze vragen aan de slag te gaan.”

Ontdekken wat Gods plan is 

“Wij dagen de jongeren uit om nieuwe dingen te ontdekken over zichzelf” gaat Judith verder. “We proberen ze zo dicht mogelijk bij de realiteit van de maatschappij te laten staan. De jongeren leren om van betekenis te zijn in hun eigen omgeving, zodat die omgeving onderdeel wordt van het groeiproces. We helpen hen te ontdekken wat hun talenten en kwaliteiten zijn, en ook wat hun valkuilen zijn. Zo kunnen ze ontdekken wat Gods plan voor hun leven is. Voor de een is bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten al een hele uitdaging, terwijl een ander graag meteen aan de slag gaat in een leidinggevende functie. Dat is heel wisselend.”

Wortelen, groeien, bloeien en vrucht dragen 
Vaak ziet Judith al na een half jaar dat de jongeren enorm veranderd zijn. Ze kennen zichzelf dan al een stuk beter en worden enthousiast over bepaalde thema’s, waar ze vervolgens stappen in zetten.

“Het jaar bestaat uit vier fasen: wortelen, groeien, bloeien en vrucht dragen. Vooral in die laatste fase zien we dat jongeren vaak al weten wat hun plek in de samenleving is en gaan uitdelen van wat ze bij ons hebben ontvangen.”

Helemaal op haar plek
Een mooi voorbeeld daarvan is Harmke. “Toen Harmke bij ons binnenkwam, met haar capuchon een heel eind over haar hoofd getrokken, liet ze zichzelf niet zien. Ze was terughoudend en verlegen, en ze was vooral zoekend naar wie ze eigenlijk was. Tijdens het tussenjaar kwam ze steeds meer tot bloei. Nu staat er een jonge, krachtige vrouw die weet waar ze staat en waar ze voor gaat. Ze heeft een opleiding gekozen en is daar helemaal op haar plek. Zo bijzonder!”

Krachtiger vooruit
Na het tussenjaar zijn jongeren door de ontwikkeling die ze hebben meegemaakt vaak klaar voor het kiezen van een vervolgstudie. “Ik gun iedereen zo’n tussenjaar! Het heeft zoveel waarde als je de tijd neemt om te ontdekken wie je bent. Als je even pas op de plaats maakt, kun je daarna zo veel krachtiger vooruit.”

Meer weten over het UITvormingsjaar van Youth for Christ in Zwolle? 

Kijk op de website van UITjaar