Koersvast naar 2020 - Youth for Christ

Koersvast naar 2020

Geplaatst op 12/04/2017 16:01

Naar een missionaire en lokale beweging

Youth for Christ wil in 2020 dé beweging zijn in Nederland voor jongeren die niet in aanraking komen met christenen en met Gods liefde. Daarvoor focust Youth for Christ zich op jongerenwerkers die samen met lokale vrijwilligers duurzame relaties aangaan met jongeren die ze tegenkomen op straat, in de wijk en op school.

 

“In 2016 hebben we een vergezicht en een strategie opgesteld waarin we beschrijven welke impact we in 2020 willen hebben op jongeren in Nederland”, zegt directeur Bram Rebergen.

 

Evangelie
Rebergen: “Een grote meerderheid van de jongeren in Nederland is niet (meer) bekend met de betekenis van het Evangelie. Juist voor die jongeren willen we er zijn. Het is ons verlangen dat alle jongeren vroeg of laat in hun leven op een positieve manier gaan reageren op de onvoorwaardelijke liefde van God.”

 

Lokale samenwerking
De komende jaren wil Youth for Christ deze jongeren bereiken door volop in te zetten op het verstevigen van de lokale, missionaire beweging van jongerenwerkers en vrijwilligers. Dit betekent concreet dat zij vanuit haar lokale jongerencentra verder gaat inzetten op de ondersteuning van LifeSpots (vrijwilligersinitiatieven) in de regio.

 

Youth for Christ doet dit vanuit het besef dat zij niet alleen staat in haar verlangen om jongeren te bereiken. “We zien steeds weer dat vrijwilligers uit het hele land hun tijd en energie geven aan jongeren”, zegt Rebergen. Youth for Christ werkt al jaren met deze vrijwilligers samen. Daarbij zoekt Youth for Christ vanzelfsprekend de samenwerking met lokale kerken.

 

De stem van jongeren laten horen
Naast de focus op het versterken van de lokale beweging, wil Youth for Christ zich hard maken om de stem van jongeren te laten horen in Nederland. “We zijn ervan overtuigd dat de ideeën en ervaringen van jongeren een verrijking zijn voor onze samenleving. Jongeren zijn open, stellen goede vragen en zijn op zoek naar wat echt en authentiek is. Ze hebben hun overtuigingen niet dichtgetimmerd, maar zijn nieuwsgierig en experimenterend.” Daarom wil Youth for Christ actief bijdragen aan de participatie van jongeren in onze samenleving.

 

Switch stopt
De hernieuwde focus van Youth for Christ vraagt ook om keuzes. Zo past het huidige aanbod voor scholen (SWITCH) niet meer in deze strategie. Daarom is besloten om te stoppen met SWITCH in de huidige vorm en gaat Youth for Christ investeren in de relatie tussen Lokale Centra en de scholen in de wijk, buurt of stad.

 

Hart van de beweging
Met deze aangescherpte koers blijft Youth for Christ dicht bij het hart van de beweging. De oude slogan ‘Anchored to the Rock, geared to the times’ krijgt daarmee nieuwe inhoud. Bram Rebergen: “Youth for Christ gunt iedere jongere een levende relatie met Jezus Christus. Met dat verlangen gaan we niet alleen vol geloof en hoop aan de slag, maar ook vanuit de zekerheid dat God voor ons uitgaat: Hij is getrouw, Hij zal het ook doen!”

 

Meer informatie over de nieuwe strategie vindt u op koersvast.yfc.nl.

 

< Terug naar het overzicht