Visie

Jongeren

Wij geloven dat elke jongere in Nederland de kans verdient om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen. Wij geloven dat jongeren waardevol zijn en werkelijke betrokkenheid nodig hebben. Wij geloven dat elke jongere positief kan veranderen.

 

Youth for Christ richt zich primair op jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar die nog niet geloven of zoekend zijn. We hebben bijzondere aandacht voor jongeren die leven in de marge van onze samenleving. We willen hen een vangnet bieden en helpen om ongezonde patronen te doorbreken.

 

Jongeren, vrijwilligers en jeugdleiders

Youth for Christ wil jongeren, jeugdleiders en vrijwilligers toerusten voor missionair jongerenwerk. Hiermee dragen we bij aan inspirerende kerken die recht doen aan jongeren. We gaan voor geloofsgemeenschappen die jongeren een volwaardige plek geven, waar ze de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen naar Gods beeld.

 

Samenleving

Wij geloven in een samenleving die niet onverschillig staat tegenover jongeren en in een samenleving die volop ruimte biedt aan een christelijke jongerenbeweging als Youth for Christ. We willen als partner samenwerken met ouders, onze achterban, scholen, kerken, overheden en maatschappelijke organisaties om het goede te zoeken voor jongeren in Nederland.