Dichterbij jongeren

Wat we doen

Youth for Christ komt dichterbij jongeren. We zijn actief op school, op straat en in de kerk.

 

School
De theatervoorstellingen van Switch Onderwijsprojecten zijn te zien op scholen door heel Nederland. Leerlingen raken na afloop van de voorstelling met onze acteurs en elkaar in gesprek over onderwerpen als pesten, identiteit en de betekenis van Kerst en Pasen.

 

Straat
Op straat zetten we ons in voor en met jongeren. We zijn onder andere actief in zestien plaatsen met onze The Mall jongerencentra, maar ook via vrijwillige initiatieven in de wijk: onze LifeSpots.

 

Kerk
Voor kerken ontwikkelen we clubprogramma’s voor jeugdgroepen. Jongeren binnen en buiten de kerk komen naar avonden waar ze werken uit onze Solid- of onze Steady programma’s om het christelijk geloof te ontdekken of te verdiepen. Verder trainen en coachen we duizenden jeugdleiders per jaar. Ook spreken we in diverse kerken en op evenementen.