Jaarverslag - Youth for Christ

Jaarverslag

In het jaarverslag geeft Youth for Christ een overzicht van onze activiteiten, financiën en de realisatie van onze doelen. U kunt het jaarverslag downloaden.

Papieren jaarverslag
Een papieren versie van het jaarverslag of een uitgebreider financieel verslag kunt u aanvragen door met ons contact op te nemen.

Youth for Christ is door de Belastingdienst erkend als ANBI.