Geef voor nieuwe kansen

Youth for Christ verlangt ernaar dat jongeren dit jaar gaan reageren op de uitnodiging van Jezus om Hem te vertrouwen. Dat ze via het contact met een jongerenwerker of door de welkome sfeer in een jongerencentrum ervaren dat Gods hart naar hen uit gaat.
In een land waar steeds minder jongeren over God horen, willen wij jongeren zijn liefde laten zien. In woord en daad. Het is onze Bijbelse opdracht. Met uw betrokkenheid wordt 2017 een jaar waarin jongeren horen dat God van hen houdt. Een jaar waarin we samen om jongeren heen staan.

 

Steun het jongerenwerk van Youth for Christ.